Resmi Gazete'de bugün (9 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 9 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Mart 2023 tarihli ve 32127 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.9 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/126, K: 2023/29 Sayılı Kararı DANIŞTAY KARARLARI –– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Mart 16, 2023 - 17:28
 0
Resmi Gazete'de bugün (9 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de bugün (9 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 9 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Mart 2023 tarihli ve 32127 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

9 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/126, K: 2023/29 Sayılı Kararı DANIŞTAY KARARLARI –– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri